Home O nás Služby Produkty Katalog Kontakt obchodní podmínky
Bolnad Business
Návštěvy veletrhů a továren
Vaše kancelář v Číně
Prezentační systémy
Tlumočení a překlady
Tisk a webový design
Product sourcing a kontrola kvality
Obchodní semináře
Poptávkový formulář
Product sourcing / Váš zprostředkovatel a zástupce v Číně

Provedeme pro Vás prvotní průzkum trhu a vyhledáme vhodné potencionální dodavatele nabízející příslušný produkt, který hledáte.

Poskytneme Vám kompletní administrativní zázemí v Číně, které bude plně zastupovat Vaše obchodní zájmy, s místními kvalifikovanými zaměstnanci, fungující místní adresou a telefonním číslem, což Vám může ušetřit spoustu nákladů na zřízení vlastní pobočky. Najdeme vhodný čínský název pro Vaši firmu. Toto vše bude pro Vás obrovskou výhodou oproti jiným zahraničním firmám při jednání s místními dodavateli. Fakt, že jste schopni na čínském trhu bez problémů komunikovat a tím i získat přehled o jejich konkurenčních firmách Vám pomůže získat ty nejvýhodnější podmínky a ceny. Stejně tak jako výhodu možnosti kontroly kvality dodávek před jejich odesláním do ČR.

V počáteční fázi Vám naši zaměstnanci pomohou najít mezi stovkami výrobců nabízejících Vám jejich produkt ty nejschopnější a nejvhodnější ke spolupráci.

Předáme Vám přímé kontakty na ně a je na Vás jestli s nimi budete komunikovat sami nebo využijete naši kancelář pro jazykovou asistenci, a to jak při počátečních jednáních, vyřizování objednávek nebo provádění kontroly kvality. Některé větší exportní firmy mají zaměstnance schopné komunikovat anglicky, ale pro mnoho menších firem je jediným komunikačním jazykem čínština. Využití naší služby místního zprostředkovatele Vám umožní přístup i k těmto firmám.

Naše kancelář může na základě Vašich požadavků fungovat jako příjemce vzorků od místních výrobců, shromáždit je a Vy si potom na základě námi zaslaných fotografií a popisu vzorků vyberete ty, které Vám zašleme hromadně do ČR. Tento způsob Vám ušetří čas a hlavně peníze, které místní výrobci požadují za zaslání vzorku do zahraničí.

Boland také může zajistit kontrolu kvality výrobků a dodržování sjednaných podmínek, a to jak přes telefon, poštu nebo e-mail, tak dle Vašich potřeb přímo na místě výroby.
Naše kancelář Vám může také asistovat při jednání s čínským dodavatelem o výrobě produktů „na míru“.

Boland Vám může asistovat při organizaci přepravy výrobků do ČR, pomoci s celním odbavením a dalšími aspekty včasného dodání zboží.

Jak tato služba funguje: Již před Vaším příjezdem do Číny připravíme vizitky se jménem Vaší firmy pro naše zaměstnance, kteří pro Vás budou pracovat. V případě Vaší návštěvy veletrhu nebo exkurze do továrny také připravíme všechny další potřebné tištěné materiály v čínském jazyce.
Postaráme se, aby všichni Vámi zkontaktovaní výrobci obdrželi kontakt na Vás a telefonní číslo na Vaši čínskou kancelář (případně na naši kancelář pracující ve Vašem zastoupení.
Plně využijeme naší znalosti místního jazyka a reálií a pomůžeme Vám k získání nejvýhodnějších cen a podmínek obchodu kde jen to bude možné.
Postaráme se, aby Vaši noví dodavatelé věděli, že dohlížíme na kvalitu jejich dodávek a dodržování dodacích lhůt.
Před začátkem naší spolupráce se dohodneme, které služby chcete abychom pro Vás zajišťovali a cenu za tyto služby. Na základě této dohody bude sepsána smlouva.

Download Brochure (PDF)
 
© Boland Business Services and Consulting
ICP Registration Number 08009375